MŠ Smolkova
Praha 12 

HESLO:

"Každý člověk je samostatný svět. Není do něj jiné cesty než přes most lásky."

 

(Johann Wolfgang von Goethe)


Aktuality

Krásné léto

Milí rodiče,

děkujeme vám za krásný školní rok 2023/2024. 

V průběhu roku jsme s dětmi tvořili, zpívali, hráli si, tancovali, poznávali, učili se a objevovali nové věci kolem nás. 

Děkujeme za vaši pomoc, podporu a spolupráci, bez které bychom nemohly být vašim dětem oporou a jistotou.

Užijte si s dětmi krásné léto plné smíchu a radosti. 

V pondělí 2. září 2024 se na vás všechny těšíme v nově vymalované školce. 

Tým MŠ

Seznam přijatých dětí do MŠ na rok 2024/2025

Další informace: Seznam přijatých dětí

Informační schůzka pro nově přijaté děti:  -17.6.2024, 16,00

- třída Lišky (pavilon B)


Noční spaní v MŠ

Poslední květnový večer byl ve znamení druhého nočního spaní ve
školce. Tentokrát na téma "Hrajeme si s pokusy".
Děti si vyzkoušely pokusy s mlékem, v pěně se nám děti skoro ztratily, kouzelná hmota děti nadchla. Pří výrobě duhy z bonbonů Skittles bylo úžasné sledovat nadšení v očích dětí a v neposlední řadě výbuch sopky způsobil prolétajícím holubům šok.
V sobotu, na den dětí, si všichni vyzkoušeli
ještě další pokusy a troufáme si říct, že děti i rodiče byli velice
spokojeni.

Těšíme se na příště.


Jídelníček

Budova "A"

24. 06. – 28. 06. 2024


Budova "B"

24. 06. – 28. 06. 2024

Česká školní inspekce

Naši školku navštívila pravidelná kontrola České školní inspekce. Inspekční zprávu si můžete prohlédnout na tomto odkazu: 

https://www.csicr.cz/cz/Registr-inspekcnich-zprav?d=449

Děkujeme za vaši důvěru, nadále budeme pokračovat ve zvyšování kvality vzdělávání a dobré atmosféry.


Letní provoz

Školní rok 2023/2024

15. 7. - 28. 7. 2024

  • Mateřská škola Zvoneček v Praze 12,  143 00 Praha 4 – Modřany, Pejevové 3135/34

  • Mateřská škola Pastelka v Praze 12, 143 00 Praha 4 – Modřany, Platónova 3288/28

  • Mateřská škola Palmetová, součást základní školy a mateřské školy, K Dolům v Praze 12, 143 00 Praha 4 – Modřany, Palmetová 2159/3

29. 7. - 11. 8. 2024

  • Mateřská škola Srdíčko v Praze 12,  143 00 Praha 4 - Modřany, Levského 3203/19

  • Mateřská škola Hvězdička v Praze 12, 142 00 Praha 4 - Kamýk, Liškova 636/10

  • Mateřská škola Větrníček v Praze 12, 142 00 Praha 4 - Kamýk, Zárubova 952/10

Náhradní letní provoz v mateřských školách:

Rodiče, kteří budou mít zájem o využití letního provozu pro své dítě, podají žádost o přijetí dítěte do náhradního provozu ve své mateřské škole a to ve dnech:

24. 4. - 25. 4. 2024 od 13 do 17 hodin.


Elektronický před zápis bude možný od 1. 3. 2024 do 31. 3. 2024.

Zároveň zaplatí úplatu, která je stanovena v souladu s ustanovením školského zákona a prováděcími právními předpisy. Podrobnosti o zápise a alternativních možnostech zajištění prázdninového provozu se nachází na stránkách MČ Praha 12 v Informacích pro rodiče dětí z mateřských škol.

Upozornění: Rodiče jsou povinni dodržovat pravidla provozu stanovená konkrétní mateřskou školou.

O nás

Naším cílem je všestranný rozvoj dítěte, rozvoj jeho schopností, individuální přístup k dítěti a úzká spolupráce s rodinou, návaznost na rodinnou výchovu.

Školní vzdělávací program (ŠVP) ,,Barevný svět" je přizpůsoben nárokům dětí, přihlížíme k individuálním schopnostem a možnostem dítěte. Snažíme se o všestranný rozvoj dětské osobnosti.  ŠVP je zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Našim cílem je spokojené, zvídavé a samostatné dítě.

Naše třídy